Constructieleer

Constructieleer is een vak.

Boek: Contructieleer
Docenten: Brookman, Elenius, Slomp
Lokaal: B017
Wanneer in het rooster: Vaker, zie hieronder
Vorm: klassikaal, individuele zelfstudie

Algemeen

Het tekstboek is in de regel duidelijk. Leer voor een toets ook de rijtjes (bijv. de soorten profielen,schroefdraden,etc) uit je hoofd. Toetsen bevatten zowel multiple-choice als open vragen.

Jaar 1, periode 1: Constructieleer TCM.C1

Onderwerp: Profielen en staalbouw

Jaar 1, periode 2: Constructieleer MSL.C1

Onderwerp: Verbindings technieken

Jaar 2, periode 5: Constructieleer MSL.C2

Onderwerp: Evenwichten en momenten

Jaar 2, periode 6: Constructieleer MSL.C3

Onderwerp: Belasting en spanning

Jaar 2, periode 6: Constructieleer MES.C3

Onderwerp: Buigen en wringen

Jaar 3, periode 9: Constructieleer TCM.P9

Introductie buiging

Jaar 3, periode 10: Constructieleer TCM.P10

Buiging

Jaar 4, periode 13: Constructieleer MES.P13

Buiging en Wringing

Jaar 4, periode 14: Constructieleer MES.P14

Actuatoren en tandwielen. Omdat de lesstof uitgebreid is staan er twee toetsen voor. Wordt door Brookman behandeld

Jaar 4, periode 15: Constructieleer MES.P15

Wordt door Brookman behandeld

Jaar 4, periode 16: Constructieleer MES.P16

Wordt door Brookman behandeld

?MES P7 dit is het hoofdstuk tandwielaandrijving deze is ook niet te vinden in de matrix.