Materiaalkunde

Materiaalkunde is een vak.

Boeken:
* Materiaalkunde, Kernboek 1
* Materiaalkunde, Kernboek 2
Docent: Brookman, Slomp
Lokaal: B017
Wanneer in het studierooster: Vaker, zie hieronder
Vorm: klassikaal, individuele zelfstudie

Algemeen

Het tekstboek is in de regel duidelijk. Leer voor een toets ook de rijtjes (bijv. de soorten profielen,schroefdraden,etc) uit je hoofd. Toetsen bevatten zowel multiple-choice als open vragen.

Jaar 1, periode 3: Materiaalkunde MAT.P3: Kunststoffen

Voor dit vak krijg je twee readers: (1) 'Hoe belangrijk zijn kunststoffen?' (32 pagina's, deze wordt los verstrekt door Slomp) en (2) Hoofdstuk 9 'Kunststoffen' uit Materialenleer kernboek 1 van TransferW. De reader 'Hoe belangrijk zijn kunststoffen' zou over kunnen komen als een propaganda praatje.

Afsluitend krijg je een Kenteq toets.

Merk op dat de opgegeven theorie niet voldoende is om de toets te kunnen maken. 13 van de 25 meerkeuze en 5 van de 5 open vragen kunnen niet uit de theorie worden gehaald.

Jaar 1, periode 4: Materiaalkunde MAT.P4

Jaar 2, periode 7: Materiaalkunde MAT.P7

Jaar 2, periode 8: Materiaalkunde MAT.P8

Jaar 3, periode 11: Materiaalkunde MAT.P11

Hoofdstuk 5 en een gedeelte van hoofdstuk 11 van kernboek 2:
* 5. Corrosie en beschemende behandelingen
* 5.1 Inleiding
* 5.2 Wat is corrosie
* 5.3 Vormen van corrosie
* 5.4 Corrosie bewust ontwerpen
* 5.5 Kathodische bescherming
* 5.6 Deklagen
* 5.7 Organische deklagen
* 5.8 Duplex systeem
* 5.9 Fosfateren, anodiseren
* 5.10 Emailleren
* 5.11 Reinigen van het oppervlak
* 11. Materiaalaspecten bij het construeren en produceren
* 11.1 Materiaalkeuze diagram
* 11.2 Selectiemethode van Kesselring

Jaar 3, periode 12: Materiaalkunde MAT.P12

Een gedeelte van hoofdstuk 11 van kernboek 2:
* 11. Materiaalaspecten bij het construeren en produceren
* 11.3 Vloeibare en plastische vormgeving
* 11.4 Vloeibare vormgeving en materiaalkeuze
* 11.5 Vloeibare vormgeving en aanpassen constructie
* 11.6 Plastische vormgeving en materiaalkeuze
* 11.7 Forceren
* 11.8 Koudvervormen
* 11.9 Walsen
* 11.10 Smeden
* 11.11 Warmpersen
* 11.12 Extruderen
* 11.13 Plastische vormgeving en aanpassen constructie