Meet En Regeltechniek

Meet en regeltechniek is een vak.

Niveau: 4
Boek: Procesautomatisering 1 / druk 1, I.J. Breimer, ISBN10: 904010252X, ISBN13: 9789040102523
Docent: Elenius
Rooster: zie hieronder
Lokaal: afhankelijk van theorie of praktijk
Vorm: gedeeltelijk praktijk, gedeeltelijk theorie

Algemeen

Slomp zal je vragen of je met dit vak mee wilt draaien, als hij denkt dat je er klaar voor bent.

Meet en regeltechniek duurt drie kwartalen. Elenius kiest aan de hand van de groep een volgorde: eerst theorie, dan praktijk, of omgekeerd.

Het theoriegedeelte is zwaar: er staan veel ingewikkeld uitziende formules in het boek. Het is moeilijk een voldoende te halen zonder te oefenen en te leren. De keuze van de behandelde hoofdstukken worden met de klas overlegd en kunnen elk jaar anders zijn.

Het praktijkgedeelte is veel werk: je zult enkele proeven doen in een praktijklokaal en dit in een verslag moeten zetten. Er worden hoge eisen aan dit verslag gesteld, waardoor je ook naast de lesuren op het rooster met het vak bezig moet.

Jaar 4, periode 14: Meet en regeltechniek M&R.P14

Theorie of praktijk. Bij theorie: hoofdstuk in overleg met docent.

Jaar 4, periode 15: Meet en regeltechniek M&R.P15

Theorie of praktijk. Bij theorie: hoofdstuk in overleg met docent.

Jaar 4, periode 16: Meet en regeltechniek M&R.P16

Theorie of praktijk. Bij theorie: hoofdstuk in overleg met docent.