Persoonlijke En Maatschappelijke Vorming

Persoonlijke En Maatschappelijke Vorming is een vak.

Boek: Loopbaan en Burgerschap
Docent: Slomp
Lokaal: wisselend
Wanneer in het studierooster: vaker, zie hieronder
Vorm: Klassikaal of individuele zelfstudie

Jaar 1, periode 1: Persoonlijke en maatschappelijke vorming PMV.P1

Thema 1 t/m 4:

  • 1. Nederland als democratie rechtstaat
  • 2. Politieke besluitvorming
  • 3. Invloed uitoefenen
  • 4. Invloed van massamedia

Jaar 1, periode 2: Persoonlijke en maatschappelijke vorming PMV.P2

Thema 5 t/m 8:

  • 5. De Arbowet
  • 6. Collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten
  • 7. Medezeggenschap
  • 8. Sociale partners